Välkommen till Malikas Dans & Show!

Mitt namn är Malika Benjelloun Hagman. Att få leda barn och vuxna i dans och se dem utvecklas är min passion. Jag upplever stor glädje varje dag i mitt arbete!

Jag är dansös och danspedagog inom Orientalisk dans och Skapande dans. Dessutom är jag showarrangör. Sedan 2011 leder jag Skapande skola-projekt i åldrarna 6-15 år på Stockholms grundskolor. Tema har främst varit dansmatte, men även dansa vattnets kretslopp och dansa egna sångtexter. Utöver det leder jag Orientalisk dans för vuxna och barn. Jag är även civilingenjör i kemi.

Aktuellt
28 april 2018. Teater Pero East meets West Dansshow #6 Boka biljetter nu! | Läs mer på Facebook
Start Orientalisk dans Skapande Skola Dansmatte Lärarworkshops Kontakt

Orientalisk dans

Det unika med Orientalisk dans, även kallad magdans, är dess variation av stillar från folkliga och fartfyllda till moderna danser. Den dansas dels mjukt eller sensuellt med kamelrörelser men också med kraftfulla höftsnärtar och höftskak. Dansen ökar din smidighet, balans och styrka men också din scenpersonlighet.

Musiken med dess medryckande rytmer kan vara klassisk eller shaby/pop från Mellanöstern och Nordafrika. I dansen förstärker vi dansens uttryck med redskap som slöja, käpp, cymbaler, tamburin eller ljus. Magdansen är effektfull både på scenen eller på en fest och brukar dra många applåder eller locka åskådare att också vilja slänga sig in i dansens cirklar, åttor och virvlar!

Vågar du också dras med i de magiska rytmerna och tonerna?!

Start Orientalisk dans Skapande Skola Dansmatte Lärarworkshops Kontakt

Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan. (www.kulturrådet.se)

Upplägg
Tillsammans med skolans Kulturombud och Klasslärare väljer vi de aktuella begrepp inom Matte, Naturvetenskap eller Värdegrund som ska dansas. Därefter ger jag ett förslag på upplägg för workshopen med schema/ tider för de aktuella klasserna. För bäst resultat sker undervisningen i halvklass. Vi avslutar danslektionen med en danskomposition.

Lärare deltar i workshopen i syfte att få inspiration/ idéer och få möjlighet att betrakta de egna eleverna i nya situationer med en annan pedagog.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, http://www.skolverket.se)

”Barnen dansar utan att de tänker på att de dansar!"
”En elev som ofta uttrycker oförståelse på lektionerna vad den mest ivriga och entusiastiska!”

Skapande dans
Det kan låta flummigt men är tvärtom väldigt konkret. Vi skapar rörelser genom att röra kroppen på nya och oväntade sätt - det gör oss modigare! Jag leder eleverna i inspirerande övningar med koreografiska verktyg. Eleverna får utforska sitt kroppsspråk och kreativiteten flödar utifrån mina instruktioner.

Dansövningarna leder till möten, leenden och skratt som är grunden för både kreativitet och samarbete. Vid slutet av lektionen har vi skapat dansstycken, både solon och i grupper.

Skapande dans är ett perfekt verktyg för matematiskt tänkande!

Start Orientalisk dans Skapande Skola Dansmatte Lärarworkshops Kontakt

Skapande skola: Dansmatte

Det går inte att dansa utan att använda sig av Matematik. Det går inte att dansa utan att känna trygghet och samarbeta med andra. Lektionerna startar med övningar som leder till trygghet och samarbete. Genom dansen utforskar och fördjupar vi elevernas mattekunskaper på ett lustfyllt sätt. Samtidigt utvecklar de sin kroppskännedom, medkänsla och respekt för andra.

Här presenterar jag några av de projekt och tema inom Skapande Skola, som jag arbetat med under 2013, 2014 och 2015. Begreppen är föreslagna tillsammans med klass- eller mattelärare och utgår från syftet i Skolverkets kursplan. "Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse." (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Förutom nedanstående begrepp så utforskar vi andra teman som kopplas till kroppen, rummet, gruppen, kraften och tiden.

Tallkrogens skola under temaveckan Hälsa
Åk 6: Decimaltal och Rimlighet vid uppskattning.
Åk 5: Geometri, Cirkel, Radie och Omkrets.
Åk 4: Tallinjen och Subtraktion.
Åk 3: Multiplikation.
Åk 2: Hundra- och tiokamrater, Addition, Hel, Halv och Fjärdedelar.
Åk 1: Tallinjen och tiokamrater.
2012: I samarbete med Britta Olsson
2013: I egen regi
2014: I egen regi
Södra Ängby skola
Åk 8 och 9: Sannolikhet.
Åk 5: Geometriska former och Sträcka/ ändpunkter.
Åk 4: Geometriska former, Sträcka/ ändpunkter, 1000-kamrater, 100-kamrater, 10-kamrater, Tallinjen, Subtraktion och Symmetri.
Måsöskolan
Åk 4, 5 och 6: Vattnets kretslopp
Norrvikens skola
Åk 2 och 3: Multiplikation, Addition och Ordningsföljd.
Fribergaskolan
Åk 7: Median.
Höglandsskolan
Åk 1, 2, 3 och 5: Tiotal, Addition, Subtraktion och Jämn fördelning.
Äppelviksskolan
Åk 6: Area, omkrets, diameter och radie.
Kårsta Skola
Åk 2 och 3: Tiotal, Hundratal, Addition, Subtraktion.
Roslagskulla skola, Österåker
2015: Förskola, Åk 1 och 2: Tio- och hundrakamrater.
Svedenskolan
Start Orientalisk dans Skapande Skola Dansmatte Lärarworkshops Kontakt

Lärarworkshops - skapa en dans utifrån matematiska tal eller kemiska formler

Det brukar vara uppskattat att som lärare själv få inspireras tillsammans med kolleger.
Lärarworkshopen kan ingå i en lärarkonferens eller kick-off. I dessa sammanhang har
jag upplevt leenden och skratt!

Syftet med en Lärarworkhop är att ge lärare en förståelse för upplägget med mina
danslektioner och skapande processer. Jag leder och ger idéer på övningar som pedagoger
själva kan genomföra i sin undervisning.

Övningarna i en workshop ökar pedagogens förståelse för
- Hur man stärker gruppen inför övningar med rörelse och dans
- Hur man leder eleverna till att själva skapa enkla rörelser med kroppen utifrån mattebegrepp
- Hur man använder rummets möjligheter med golvmönster, luftmönster
eller nivåer

Tid: 40 - 90 minuter.
Kostnadsfritt vid köp av dansprojekt inom Skapande Skola

”Det blev mycket skratt och spontaniteten flödade. Några av pedagogerna formade sig själva som siffror på golvet.”
Start Orientalisk dans Skapande Skola Dansmatte Lärarworkshops Kontakt

Om mig

Jag började studera Orientalisk dans i Göteborg 1989. Utbildningen har fortsatt för den egyptiske koreografen Bahi Barakat, Suzanne Petrén Abou Shebika, Bia Bergström, Yousry Sharif, Mahmoud Reda, Aida Nour , Mercedes, Virginia, Tito och andra internationellt erkända lärare. Under min tid som ordförande i SODA arrangerade jag kurser och shower i Stockholm med utländska gästlärare.

År 2002 började jag undervisa i Orientalisk dans och jag har genom åren skapat många koreografier. De senaste fem åren har jag undervisat barn i åldrarna 5-12 år i dansgenren. Som tränare i fotboll för pojkar och flickor inom IF Brommapojkarna, utvecklade jag en så kallad tyst kunskap i mitt ledarskap. Jag har som ledare lätt för att skapa både uppmärksamhet och dansglädje.

Sedan 2011 har jag utökat min verksamhet och i mitt företag leder jag dansundervisning på Stockholms skolor i åldrarna 5-16 år. I projekt med tema Dansmatte har jag med framgång kombinerat min civilingenjörsutbildning i kemi med mitt arbete som danspedagog. Yrkeserfarenheten har byggts på med studier i Skapande dans, Musik och rörelse för barn , Rytmik för dansare och Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen på SMI. Utbildning
Civilingenjör i kemi, Chalmers Tekniska Högskola
IHR, Institutet för högre Reklam- och Marknadsföring
Dans- och danspedagosgisk utbildning:
Kurser på Stockholms musikpedagosgiska Institut och Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Malika Benjelloun Hagman
Tel: 070-590 76 29
Email: malika.hagman@gmail.com
© 2014 Edvard Hagman